วันที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการเข้าตรวจการติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 239 เข้าชม