หัวข้อข่าว

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม big cleaning day บริเวณรอบอาคาร 7

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันวิทย์ 67

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564 ณ บริเวณอาคาร 6 อาคาร 7 และอาคาร 9

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ณ โรงยิมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ Thailand Water Rocket Championship 22 วันที่ 17-18 สิงหาคม ณ สนามฟุตบอลหนองหญ้าไทร (หลังอาคาร7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บรรยาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 พบกับ กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบำรุงพืช และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ในงานตลอด 3 วัน ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 แล้วพบกันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วัน 12 กรกฏาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเบื้องต้นห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ISO/IEC 17025 โดยยื่นขอรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงานและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

มาแล้วจ้า การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ Thailand Water Rocket Championship 22 เพื่อเฟ้นหาเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำปี 2023