หัวข้อข่าว

โควิด-19 : ผลวิเคราะห์ในขั้นแรกชี้ วัคซีนโควิด-19 ชนิดแรกป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อได้ถึง 90%

จับตา! 11 วัคซีน COVID-19 ทั่วโลก ได้ใช้เร็วสุดกลางปี 2564

โควต้า

วันวิทย์ 63

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคแก่ชุมชน

ขอเชิญร่วมโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันภาษาไทยที่รัก) ประจำปี ๒๕๖๓

ต้อนรับ นศ ใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามปกติ ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30

โควิด 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19