หัวข้อข่าว

มุทิตาจิตร

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคแก่ชุมชน

ขอเชิญร่วมโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันภาษาไทยที่รัก) ประจำปี ๒๕๖๓

ต้อนรับ นศ ใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามปกติ ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30

โควิด 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

ไวรัสโคโรนา : ทำไมผู้ชายถึงป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากกว่าผู้หญิง

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks & e-Journals เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต