ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ปลูกต้นไม้เป็นป่าใหญ่ ภายใต้โครงการ Green office วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ หนองบักดาว หนองไฮ

เผยเเพร่เมื่อ 257 เข้าชม