หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และการทำงานวิจัย

โรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 15 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสีอย่างปลอดภัย

ภาพกิจกรรม โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ