ภาพกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

เผยเเพร่เมื่อ 450 เข้าชม

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์