หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคแก่ชุมชน

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ประจำปี 2561 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมการใช้เครื่องมือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2561