โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และการทำงานวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ 321 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และการทำงานวิจัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร