หัวข้อข่าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศงดรับตัวอย่างทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 26 กันยายน 2565 และท่านสามารถส่งตัวอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ต้องอภัยในความไม่สะดวก และขอกราบขอบพระคุณลูกค้าผู้ใช้บริการ ที่ได้ไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา ค่ะ/ครับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042-970060

งดรับตัวอย่างน้ำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 (ศูนย์วิทยาศาสตร์) วันที่ 9 สิงหาคม 2565