ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 (ศูนย์วิทยาศาสตร์) วันที่ 9 สิงหาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 271 เข้าชม