ภาพกิจกรรม ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการ วันที่ 24 มิถนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 400 เข้าชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร