ภาพกิจกรรมการใช้เครื่องมือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 262 เข้าชม