ภาพกิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 241 เข้าชม