ภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 227 เข้าชม