หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ประจำปี 2561 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมการใช้เครื่องมือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และการทำงานวิจัย

โรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 15 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร