หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันวิทย์ 61

วันเกิด ร 10

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมการใช้เครื่องมือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ

ภาพกิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 3”

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ