หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยินดีต้อนรับ นศ ใหม่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2562

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2562

ร 10

ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

ป โท ป เอก

เปิดภาพ “หลุมดำ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

มรภ.โชว์ผลงานวิจัยต่อยอด “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

รศ ดร ทศวรรษ